Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ekstenzivan uzgoj

Tag Archives: ekstenzivan uzgoj

Škotsko goveče – prednost za ekstenzivan uzgoj

Škotsko gove?e – Koliko puta ste naišli na zapuštene pašnjake, zarasle u travu. Napuštena imanja nije imao ko da radi i u Sloveniji su se setili da tu po?nu uzgajati škotsko gove?e. Takav, ekstenzivan na?in uzgoja je ubrzo pokazao svoje prednosti. Napuštena imanja uglavnom dugi niz godina nisu tretirana pesticidima, nije korišteno vešta?ko ?ubrivo…  Stvorena je osnova za ekološki uzgoj ... Read More »