Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ekonomik boks

Tag Archives: ekonomik boks

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

boks za prašenje

Boks za prašenje krmača – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki čak do 20% i uglavnom su posledica ugnječenja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krmače se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalučenja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su : – da sačuva ... Read More »