Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ekonomik boks

Tag Archives: ekonomik boks

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

boks za prašenje

Boks za prašenje krma?a – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki ?ak do 20% i uglavnom su posledica ugnje?enja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krma?e se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalu?enja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su : – da sa?uva ... Read More »