Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ekonomija pilića

Tag Archives: Ekonomija pilića

Ekonomija tova pilića, veliki brojevi donose više

tov pilića pilići kalcijum fosfor kontrola rasta pilići sistem

Ekonomija tova pili?a. Iskustva pokazuju da je tov 5.000 pili?a ekonomski koristan, ali da jato od 10.000 jedinki donosi dvostruko više profita. Me?utim, kod velikih jata treba ekonomisati još i više jer svaki propust može negativno da se odrazi u finansijskom smislu. Ekonomika tova sastoji se od ukupnog prirasta u kg i troškova tova, a finansijski efekat zavisi od razlike ... Read More »

Pilići sistem za napajanje vodom

tov pilića pilići kalcijum fosfor kontrola rasta pilići sistem

Pilići sistem za napajanje – Uzgajivači živine uglavnom nisu dovoljno upoznati sa pojavom bioloških naslaga koje se formiraju u sistemu za pojenje. Biološke naslage (biofilm) koje se stvaraju unutar cevi, rezervoara i pojilica nije lako ukloniti, ali je neophodno shvatiti da je ona idealana podloga za neke patogene organizme opasne za živinu. Kada u vodi dođu u dodir sa čvrstom ... Read More »