Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ekološke kuće

Tag Archives: Ekološke kuće

Ekološke kuće Hundertwasser, zeleno u gradu

travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Ekološke ku?e Hundertwasser – Mnogi koji su sa?injavali popis destinacija koje u Evropi treba obi?i pomenu?e i gra?evine Hundertwassera, austrijskog arhitekte. Friedrich Stowasser, pod nadimkom Hundertwasser (1927-2000), prirodu je doživljavao kao uzvišenu realnost i izvor univerzalne harmonije. Smatrao je da se ?ovjek samo u prirodnom okruženju može osje?ati dobro i slobodno, i njegova su djela gra?ena u skladu sa tim. ... Read More »