Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dve žetve

Tag Archives: dve žetve

POSTRNI USEV za dve žetve godišnje

POSTRNI  USEV Posle žetve pruža se sto?erima šansa za uzgoj biljaka koje imaju kratak rok rasta, a dobra su dopuna za ishranu stoke. Intenzivna sto?arska proizvodnja, zahteva intenzivnije ratarenje. Savetodavnim i prakti?nim radom u oblasti ratarstva , bitno je izmenjena struktura setve na podru?ju Šumadijskog okruga.  Danas su na zna?ajnom delu površina zastupljeni uljana repica , perko , ozimi sto?ni ... Read More »