Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dužina odrezaka

Tag Archives: dužina odrezaka

Silaža dužina odrezaka određuje kvalitet

Silaža dužina odrezaka Optimalna dužina omogu?ava lakše gaženje, a time i bolje istiskivanje vazduh siliranog materijala. Dobro iseckana masa omogu?ava lakši transport, teža je po jedinici zapremine, bolje se sabija,  ujedna?enija je i ukusnija. Najpoželjnija dužina odrezaka je 0.7 – 1.0 cm.  Odnos stepena suve materije i dužine odrezaka za razli?ite biljne vrste Sirovina za siliranje Prose?na dužina odrezaka Siliranje ... Read More »