Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: DUVAN

Tag Archives: DUVAN

Tripsi duvan paprika, luk najviše stradaju

trips crni luk korovi tripsi ugrožavaju

TRIPSI  duvan paprika – Kosmopolitska štetočina na biljnim vrstama. Hrani se na mnogim biljnim vrstama kako gajenim tako i na korovskim. Naseljava preko 150 biljnih vrsta. Veća je pojava ove štetočine u toplijim krajevima, ali se redovno sreće na duvanu, paprici, luku i dr. Kod nas se sreće na oko 30-40 korovskih vrsta.Larve i odrasli insekti hrane se biljnim sokovima. Bušenjem ... Read More »

DUVAN đubrivo za bolji kvalitet i dobar rod

duvan đubrenje koje djubrivo

DUVAN  ?ubrivo – ?ubrenje za duvan ima višestruki zna?aj, pored ostalog,i zato što se gaji na siromašnim zemljištima. Pri pravilnom ?ubrenju, duvan ne samo da se bolje razvija nego i pove?ava prinos i poboljšava kvalitet, ispoljava ve?u otpornost prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine, bolestima i šteto?inama. ?ubrenje duvana treba da se zasniva prvenstveno na prethodno ura?enoj analizi zemljišta na kome ... Read More »