Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: DUVAN rod

Tag Archives: DUVAN rod

DUVAN đubrivo za bolji kvalitet i dobar rod

duvan đubrenje koje djubrivo

DUVAN  ?ubrivo – ?ubrenje za duvan ima višestruki zna?aj, pored ostalog,i zato što se gaji na siromašnim zemljištima. Pri pravilnom ?ubrenju, duvan ne samo da se bolje razvija nego i pove?ava prinos i poboljšava kvalitet, ispoljava ve?u otpornost prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine, bolestima i šteto?inama. ?ubrenje duvana treba da se zasniva prvenstveno na prethodno ura?enoj analizi zemljišta na kome ... Read More »