Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dunja

Tag Archives: dunja

Dunja u voćnjaku. plantažni zasadi ?

dunja u vočnjaku

Dunja u vo?njaku – Dunja je jedna od najcenjenijih vo?nih vrsti kako za preradu u doma?instvima i industriji tako i za potrošnju u svežem stanju. Preradom se spravljaju slatka, kompoti, sokovi a u poslednje vreme sve je izraženiji trend potrošnje rakije dunjeva?e. Iz tih razloga sa nekih sadnji koje su bile u oku?nicama, po?inje sve više da se gaji u plantažnim ... Read More »

Voćarstvo kod nas i u svetu, perspektive

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka

Vo?arstvo kod nas i u svetu – prilika da pro?itate neke od saveta uvaženih stru?njaka iz oblasti vo?arstva. Možda ?e Vam njihovi saveti pomo?i pri izboru. Srbija je jedna od retkih zemalja koja na relativno malom prostoru (88.407 km), na oko 5,09 miliona ha poljoprivrednog zemljišta (Statisti?ki godišnjak Republike Srbije 2011, 2012), ima povoljne  agroekološke  uslove  za  gajenje  svih  kontinentalnih  ... Read More »

Dunja – vreme za berbu je u oktobru mesecu

dunja trijumf agroekološki uslovi zimska rezidba

Plodovi dunje se beru u oktobru mesecu. Zrelost za jelo plodovi dunje ne dostižu na stablu, ve? 1-2 meseca nakon berbe. Kod dunje kao i kod ostalih vo?aka postoje dva stepena zrelosti ploda: fiziološka ili (botani?ka zrelost) i potpuna ili (konzumna zrelost). Plodovi dunje su fiziološki zreli kad dostignu maksimalnu krupno?u za doti?nu sortu, kad dobiju žu?kastu ili žutu boju, ... Read More »

Dunja, investicija, troškovi i vreme prve zarade

dunja u vočnjaku

Dunja , investicija, troškovi – Kako se spremiti za investiranje u vo?njak? Dunja voli svetlost, negu i pažnju. Koliko je potrebno novca za podizanje zasada od 1 hektara? Uz poštovanje saveta struke ( 833 komada po hektaru) i sve prate?e radove to iznosi oko 6.000 eura. Postavljenje zaštitne mreže je poseban trošak, ali uz podsticaje koje daje Ministarstvo ili Pokrajina ... Read More »

Kalemljenje okuliranjem je siguran način

savetovanje kalemljenje okuliranjem autohtone sorte

Kalemljenje okuliranjem je najbolji, najracionalniji, brz i najčešće korišćen način kalemljenja. Prednosti okuliranja u odnosu na druge načine kalemljenja su sledeće: najveći procenat prijema, preko 95%, dobijene sadnice su prave i ujednačenog kvaliteta, rane na podlozi su minimalne, nekoristi se kalemarski vosak i u slučaju ako prijem ne uspe moguće je ponoviti kalemljenje odmah ili u toku naredne godine. Neposredno pre ... Read More »

Dunja berba plodova i pravila skladištenja

Dunja berba Plodovi dunje se beru od kraja septembra do kraja oktobra. Zrelost za konzumnu upotrebu ne dostižu na stablu ve? za 1-2 meseca po berbi. Plodovi dunje su fiziološki zreli kad dostignu maksimalnu krupno?u za doti?nu sortu, kad dobiju žu?kastu ili žutu boju i kada se lako otkidaju sa rodnih gran?ica. Plodovi dunje kao konzumno vo?e beru se u ... Read More »

DUNJA mirisna za najveće sladokusce

DUNJA mirisna Zri od oktobra do decembra i prava je riznica korisnih materija. Zlatnožute boje, oporo kiselog ploda, ova vo?ka poti?e iz jugozapadne Azije, a u stara vremena smatrala se znakom plodnosti i simbolom ljubavi i sre?e. Plinije je kao o njenim “medicinskim vrlinama” govorio da štiti od urokljivog pogleda, a kod Grka i Rimljana bila je posve?ena Veneri. Kada ... Read More »