Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: đubrivo

Tag Archives: đubrivo

Rasad paradajza – tehnologija za proizvodnju rasada

rasad paradajza paradajz seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza plastenik vaši poleganje mleko štiti

Rasad paradajza – Tehnologija proizvodnje rasada paradajza – Ozbiljna proizvodnja paradajza u današnje vreme je nezamisliva bez proizvodnje paradajza iz rasada. Pošto se rasad gaji u kontrolisanim uslovima, biljke se optimalno razvijaju. Od uslova uspevanja u ovom periodu ne zavisi samo spoljašnji izgled nego i mogućnost da biljka ranije ili kasnije cveta i ostvari visok prinos. Rasad za svaki hibrid paradjza ... Read More »

Đubrenje zasada šljive tokom godine

šljiva plamenjača šljive berba savijač kore đubrenje zasada

ĐUBRENJE ZASADA ŠLJIVE Đubrenje je jedno od najvažnijih i neizostavnih mera u  gajenju šljive. Đubrenjem se podiže plodnost zemljišta i dovodi n optimalni nivo stanje svih biogenih elemenata. Gubitak hraniva iz zemljišta se odvija kroz  postignuti prinos, vezivanjem u nepristupačne oblike, ispiranjem, erozijom, isparavanjem i dr. Samo pravilnim đubrenjem se može očekivati redovna i dovoljno visoka rodnost, kao i kvalitet ... Read More »

Mraz donosi probleme voćarima, povrtarima

ledena

Mraz donosi probleme – Minus 13 C, minus 18 C , to je već previše. Na svu sreću traje samo dva dana. Uzgajivači povrća su proveli besane noći da bi sačuvali rasad. Bez grejanja teško je bilo sačuvati nežne biljke. Uz pomoć agril folija su neki uspeli da ublaže posledice, ali ima povrtara koji će morati da ponovo seju. Ukoliko ... Read More »

Vinograd rodnost – Stepen opterećenja čokota

bor element kvalitet groždja vinograd rodnost vinogradarski registar

Vinograd rodnost – Stepen opterećenja čokota rodnim okcima na rastenje, rodnost i kvalitet – Opterećenje označava broj okaca koji se pri rezidbi ostavlja na čokotu ili m2 površine vinograda. Veličina opterećenja zavisi od sorte i uslova sredine. U našim vinogradima broj okaca po m2 varira od 6 do 16, a po čokotu se menja prema razmaku sađenja loze. U uskorednim vinogradima, ... Read More »

Humus u tlu imperativ za dobre rezultate u žetvi

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus višegodišnje mahunaste

Humus u tlu – Kako osigurati dovoljno humusa u tlu – Suzana Nesković. Jedno od negativnih svojstava zemljišta Šumadije je nedostatak humusa i organske materije. Poslednjih godina stagnacija stoke ograničila je količinu dostupnih đubriva. Količine koje se trenutno primenjuju daleko su niže od potrebnih i odgovaraju niskom standardu (ispod 20 t / ha). Jedno od mogućih rešenja postojećeg problema može biti ... Read More »

OSOKA može doprineti povećanju prinosa

osoka u primeni

 OSOKA – Dobro spremljena osoka je najjeftinije i najbolje prirodno bogatstvo za postizanje viših prinosa u poljoprivredi – voćnjacima, povrtnjacima, livadama i pašnjacima, naročito u brdskom području. Zbog toga u zemljama sa razvijenom poljoprivredom nema seoskog domaćinstva  izdašnog korišćenja osoke. Evo zašto. Osoka je najvažniji dio stajnjaka jer se baš u njoj nalazi najviše azota i kalijuma. U hiljadu kilograma goveđeg ... Read More »

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Đubrivo  – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod

organska proizvodnja angus rasa organsko stočarstvo krave

Organska proizvodnja – EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Posljednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski značajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, čak i kod zemalja članica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su veća ulaganja neposrednog rada. ... Read More »

Blitva dospeva za 80 dana na prodaju

blitva

Blitva je dvogodišnja biljka. Hranljiva vrednost je u rangu spana?a i sadrži 2% proteina, 16% mineralnih materija, 3,4% celuloze. Vrlo je bogata vitaminom C (70mg%). Znatno je tolerantnija na visoke letnje temperature od spana?a, sa ve?om lisnom masom i dužim periodom koriš?enja. Optimalna temperatura gajenja je oko 18ºC. Izložena temperaturama od 2-4ºC ima za posledicu formiranja cvetonosnih stabala u prvoj ... Read More »

Đubrivo za uspešnu žetvu – Borealis L.A.T

koliko azota vlaga neophodna azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

?ubrivo uslov stabilnih prinosa i ostvarenja profita u poljoprivredi. Kvalitet ?ubriva i njihova pristupa?nost biljkama je prednost koju Vam pružaju ?ubriva  BOREALIS L.A.T.  Jedno od njih je L.A.T SUPREMO W su kristalna ?ubriva rastvorljiva u vodi. Mogu se primenjivati u ?ubrenju biljaka putem sistema za navodnjavanje ili folijarnim putem. L.A.T SUPREMO W proizvodi nude vam najviši kvalitet: – 100% rastvorljivost & ... Read More »