Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ĐUBRIVA

Tag Archives: ĐUBRIVA

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar kajsija - izbor zemljišta

Kalcijumova djubriva se unose u zemljište pli?im ili dubljim zaoravanjem, zavisno od starosti zasada, kao i fosforna i kalijumova ?ubriva. Za razliku od ostalih ?ubriva, ona se NE koriste za redovno ?ubrenje, nego izuzetno kao interventno djubrenje u cilju popravke fizi?ko-hemijskih osobina zemljišta. Kalcijumova djubriva imaju ve?u primenu pri pripremi zemljišta za podizanje vo?njaka, u cilju popravke pH vrednosti (meliorativno ... Read More »

ORGANSKA djubriva za zdrave i snažne biljke

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

ORGANSKA  djubriva – Kao organska ?ubriva koriste se: stajnjak, kompost, treset, glisnjak, zelenišno ?ubrenje, treset, osoka, drveni pepeo, biljni rastvori i druge otpadne organske materije nastale kao sporedni proizvodi u prehrambenoj tehnologiji i industriji. U svetu se koristi ?itav niz gotovih, deklarisanih vrsta organskih ?ubriva.  Krvno brašno (15% N, 1,3% fosfora, 0,7% kalijuma) koristi se kao azotno ?ubrivo (1,5 kg ... Read More »

MIKROBIOLOŠKA đubriva na zadovoljstvo semena

MIKROBIOLOŠKA  ?ubriva – Svim ratarskim i povrtarskim usevima za rast i razvoj potreban je azot. Leguminozne biljke (soja, pasulj, lucerla, grašak ) u zajednici sa bakterijama (rhizobijum) svoje potrebe za azotom obezbe?uju i vezivanjem azota iz vazduha. Bakterije koje žive na korenu leguminoznih biljaka formiraju kvržice u kojima se vezuje elementarni azot iz vazduha i prevodi u azotno jedinjenje pristupa?no biljkama. ... Read More »

ZEMLJIŠTE i našoj deci da ostavimo zdravo

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za ?ove?anstvo.Služi za obezbe?enje hrane i pre?iš?avanje vode, na njemu se ?uvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbe?uje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizi?ke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve manje plodna i gube ... Read More »