Friday, 19 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Đubrenje

Tag Archives: Đubrenje

Poljska klijavost određuje uspešnu setvu

primingovano poljska klijavost premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Poljska klijavost zavisi od:  1. / uzajamnog delovanja agrotehničkih, meteoroloških i drugih ekoloških uslova, 2. / od uslova u kojima je seme gajeno, 3. / mesta gde je seme zasejano. Semena istog porekla, zasejana u različitim mestima i semena različitog porekla zasejana u istim uslovima, imaju različitu poljsku klijavost. Đubrenje: gajenje semena na različitim nivoima đubrenja imaju različitu poljsku klijavost. ... Read More »

Paštrnak u plasteniku, dobra ideja ?

biljke koje paštrnak povrće zaštitna

Paštrnak u plasteniku – Korenasto-krtolaste biljke imaju značajnu ulogu u sistemu plodoreda, kod većine proizvođača koji se bave plasteničkom proizvodnjom nisu zastupljene. Paštrnak na istom mestu može se gajiti nakon 3-4 godine. Za plasteničku proizvodnju dobri predusevi su: boranija, paprika, paradajz, krompir, kupusnjače, dok na otvorenom polju biljke iz porodice leguminoza, vrežaste biljke i krompir. Osnovna obrada zemljišta se izvodi ... Read More »

Đubrenje voćnjaka obezbeđuje visoki prinos

đubrenje voćnjaka cvetni pupoljci savetovanje kajsija eu berba kajsije

Đubrenje voćnjaka – Osnovni cilj poljoprivredne proizvodnje je postizanje visokih i stabilnih prinosa dobrog kvaliteta. Da bi ovo i ostvarili, poljoprivredni proizvođači moraju primeniti kompletnu agrotehniku. – potpuna obrada zemljišta, – totalna zaštita,- navodnjavanje i puna primena đubriva. Da bi biljke dobile kompletnu ishranu neophodno je da poljoprivredni proizvođači imaju podatke o količini pojedinih elemenata u zemljištu. đubrenje ima za ... Read More »

Vinograd đubrenje i važni elementi za razvoj

vinograd đubrenje vinograd uticaj vinogradi klimatske vinograd leti

Vinograd đubrenje – Na osnovu mnogih analiza utvrđeno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grožđa vinova loza iznese iz zemlje: čistog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne količine hraniva koje treba redovno nadoknađivati, ... Read More »

Orah zahvalna voćka, pravilan izbor zemljišta

orah izbor orah zahvalna

Orah zahvalna voćka, pravilan izbor zemljišta odlučuje o uspešnosti gajenja i postizanja dobrih prihoda. Dobre savete ćete naći u tekstu IZBOR I PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU ORAHA – Prilikom izbora zemljišta treba imati u vidu značaj orogravskih činilaca na uspevanje oraha. Nadmorska visina javlja se kao ograničavajući faktor više u severozapadnom delu nego na jugu Srbije. Orah se može gajiti na ... Read More »

Pašnjaci – podsejavanje degradiranih travnjaka

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Pašnjaci – podsejavanje. Ovom agrotehničkom merom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.  Međutim, podsejavanje ima širi značaj za popravku degradiranih travnjaka, posebno pašnjaka u brdskom i planinskom području radi zaštite zemljišta od erozije i poboljšanja životne sredine. Podsejavanje se može izvoditi u sledećim slučajevima kada je travni pokrivač proređen u većem stepenu na ... Read More »

Agrotehnika u službi prinosa pšenice

naturalna razmena agrotehnika žitni moljac

Agrotehnika u službi prinosa pšenice – Faktori koji će uticati na prinos pšenice u sezoni 2018/2019 a na koje svakako možemo uticati je agrotehnika odnosno njeni činioci: plodored, osnovna obrada,predsetvena priprema, đubrenje, setva i mere nege u toku vegetacionog perioda. Pored agrotehnike vremenski uslovi će umnogome uticati na prinos. Plodored – Pšenica ne podnosi monokultutu. Pogoduju joj predusevi koji rano „napuštaju“ ... Read More »

Đubrenje pred setvu daje snagu semenu

 Sintetičko azotno đubrivo đubrenje pred setvu osnovno đubrenje prihrana pšenice

Đubrenje pred setvu – Za postizanje visokog prinosa pšenice potrebno je obezbediti sve neophodne elemente biljne ishrane, pre svega azot, fosfor i kalijum. Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama su veće od nicanja do kraja bokorenja ,znatno manja od kraja bokorenja do početka klasanja, a od početka klasanja do kraja vegetacije potrebe za azotom se povećavaju. Fosfor ubrzava razviće ... Read More »

Orah sistem uzgoja voćnjaka na intenzivan način

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica orah bolesti orah plodnost orah sistem

Orah sistem uzgoja –  INTENZIVIRANJE SISTEMA GAJENJA ORAHA Poslednjih godina, zahvaljujući napornom radu zapadnih selekcionara i pomologa došlo je  o vidnog pomaka u intenziviranju proizvodnje oraha. Stubovi ovog napretka, kao i kod ostalih vrsta voćaka, počivaju na izboru manje bujnih podloga, zatim rodnijih sorti (sorti koje lateralnobočno rađaju) i odgovarajućem uzgojnom obliku. Intenziviranje proizvodnje oraha u Italiji zasnovano je na uspesima ... Read More »

Đubrenje leske – organsko i mineralno đubrivo

leska leskina lešnik je zahvalan mineralna ishrana

Đubrenje leske – U novije vreme rastu površine pod jezgrastim voćem u intenzivnoj voćarskoj proizvodnji. Voćne vrste iz ove grupe dobro reaguju na đubrenje organskim đubrivima, koja u kombinaciji sa mineralnim đubrivima daju dobre rezultate. Ove voćne vrste imaju velike zahteve za kalijumom. Ako je pri podizanju zasada leske sadržaj organske materije i osnovnih mineralnih hraniva u zemljištu doveden na optimalan ... Read More »