Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Đubrenje

Tag Archives: Đubrenje

Paštrnak u plasteniku, dobra ideja ?

paštrnak povrće zaštitna

Paštrnak u plasteniku – Korenasto-krtolaste biljke imaju značajnu ulogu u sistemu plodoreda, kod većine proizvođača koji se bave plasteničkom proizvodnjom nisu zastupljene. Paštrnak na istom mestu može se gajiti nakon 3-4 godine. Za plasteničku proizvodnju dobri predusevi su: boranija, paprika, paradajz, krompir, kupusnjače, dok na otvorenom polju biljke iz porodice leguminoza, vrežaste biljke i krompir. Osnovna obrada zemljišta se izvodi ... Read More »

Sejani travnjaci količine đubriva tokom godine

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Sejani travnjaci se najčešće zasnivaju van plodoreda, na siromašnim, kiselim, plićim i skletoidnim zemljištima. Otuda se bez đubrenja na njima ne može organizovati proizvodnja stočne hrane. Samo kada dolaze posle krompira, zbog njegovog najčešće obilnog đubrenja, norma hraniva može bitno da se redukuje ili čak izostavi, ali samo u godini zasnivanja. Određivanje odnosa osnovnih hraniva i njihovih količina je delikatan ... Read More »

Vinograd đubrenje tokom godine

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Vinograd ?ubrenje – NA?INI UTVR?IVANJA POTREBE ZA ?UBRENJE VINOVE LOZE I ODRE?IVANJE KOLI?INE ?UBRIVA – Metode koje se koriste za utvr?ivanje potrebe za ?ubrenje vinove loze mogu se svrstati u dve grupe: biološke metode i analiza zemljišta. Biološke metode utvr?ivanja potrebe za ?ubrenjem temelji se na vizuelnoj oceni nedostatka hranljivih elemenata, hemijskoj analizi biljnog materijala u periodu vegetacije vinove loze, ... Read More »

Pojava azotne depresije i đubrenje u jesenjem periodu.

tritikale psenica pojava azotne depresije

POJAVA azotne DEPRESIJE i ?ubrenje u jesenjem periodu. Poznato je u poljoprivrednoj praksi da se vrlo ?esto lome koplja u vezi primene mineralnih hraniva. Jedno od najproblemati?nijih pitanja je primena azota u jesenskom razdoblju. U ovom tekstu naves?emo jedan od pogleda u vezi  koli?ina i vremena primene azotnih hraniva. Osnovu u ratarskoj proizvodnji predstavljaju osnovna obrada i osnovno ?ubrenje. U ... Read More »

Borealis L.A.T. preporuke za jesenje đubrenje

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

Borealis L.A.T – Za formiranje jedne tone prinosa zrna kukuruza i odgovaraju?u vegetativnu masu iz zemljišta se iznese: 25-30 kg N, 10-15 kg P2O5,20-25 kg K2O. Fosforna i kalijumova ?ubriva se unose prilkom osnovne obrade zemljišta namenjenog za setvu kukuruza, i to jedna polovina do dve tre?ine predvi?ene koli?ine. Ova koli?ina odre?uje se na osnovu planiranog prinosa i karakteristika zemljišta. ... Read More »

FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje

FERTIRIGACIJA kao korekcija – i kvalitetno ?ubrenje je osnov ozbiljne povrtarske proizvodnje i ukoliko se naprave greške prilikom ?ubrenja, sva dalja ulaganja ne?e dovesti do željenih rezultata. Fertirigacija je ?ubrenje preko sistema za navodnjavanje kojom treba izvršiti korekciju osnovnog ?ubrenja bez upotrebe prevelikih koli?ina vodotopivih  ?ubriva. Ukoliko se ?ubrenje biljaka vrši isklju?ivo fertirigacijom u odre?enim vremenskim periodima javlja se  veliki deficit ... Read More »

Kukuruz setva u optimalnom roku – do kraja aprila

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Kukuruz setva – kukuruz je naša najvažnija biljna vrsta i ove godine zauze?e najve?e poljoprivredne površine. Zemljište se sastoji od mineralnih materija, vode i organske materije. Organsku materiju zemljišta ?ine humus, koren biljaka i živi organizmi. Živi organizmi su bakterije, gljive, kišne gliste i ostale životinje. Jedna šaka plodne zemlje iz bioaktivnog gornjeg sloja sadrži više živih organizama nego što ... Read More »

Vinograd đubrenje i važni elementi za razvoj

Vinograd ?ubrenje – Na osnovu mnogih analiza utvr?eno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grož?a vinova loza iznese iz zemlje: ?istog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne koli?ine hraniva koje treba redovno nadokna?ivati, ... Read More »

Đubrenje mladih zasada voća i specifičnosti

?ubrenje mladih zasada – U redovnom ?ubrenju vo?njaka razlikuje se ?ubrenje mladih zasada i ?ubrenje zasada u rodu, kao i melorativno ?ubrenje (pre podizanja zasada). Redovno ?ubrenje dugogodišnjih zasada mineralnim ?ubrivima obavlja se dva ili tri puta godišnje. ?ubriva mladih zasada se primenjuju po celoj površini, izuzetno u zasadima retkog sklopa ili gde je re? o pojedina?nim stablima, dodaju se ... Read More »

Đubrenje pred setvu daje snagu semenu

?ubrenje pred setvu – Za postizanje visokog prinosa pšenice potrebno je obezbediti sve neophodne elemente biljne ishrane, pre svega azot, fosfor i kalijum. Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama su ve?e od nicanja do kraja bokorenja ,znatno manja od kraja bokorenja do po?etka klasanja, a od po?etka klasanja do kraja vegetacije potrebe za azotom se pove?avaju. Fosfor ubrzava razvi?e ... Read More »