Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Đubrenje

Tag Archives: Đubrenje

Pojava azotne depresije i đubrenje u jesenjem periodu.

psenica pojava azotne depresije

POJAVA azotne DEPRESIJE i đubrenje u jesenjem periodu. Poznato je u poljoprivrednoj praksi da se vrlo često lome koplja u vezi primene mineralnih hraniva. Jedno od najproblematičnijih pitanja je primena azota u jesenskom razdoblju. U ovom tekstu navesćemo jedan od pogleda u vezi  količina i vremena primene azotnih hraniva. Osnovu u ratarskoj proizvodnji predstavljaju osnovna obrada i osnovno đubrenje. U ... Read More »

Borealis L.A.T. preporuke za jesenje đubrenje

hibrid kukuruz borealis

Borealis L.A.T – Za formiranje jedne tone prinosa zrna kukuruza i odgovarajuću vegetativnu masu iz zemljišta se iznese: 25-30 kg N, 10-15 kg P2O5,20-25 kg K2O. Fosforna i kalijumova đubriva se unose prilkom osnovne obrade zemljišta namenjenog za setvu kukuruza, i to jedna polovina do dve trećine predviđene količine. Ova količina određuje se na osnovu planiranog prinosa i karakteristika zemljišta. ... Read More »

FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

sistem

FERTIRIGACIJA kao korekcija – i kvalitetno đubrenje je osnov ozbiljne povrtarske proizvodnje i ukoliko se naprave greške prilikom đubrenja, sva dalja ulaganja neće dovesti do željenih rezultata. Fertirigacija je đubrenje preko sistema za navodnjavanje kojom treba izvršiti korekciju osnovnog đubrenja bez upotrebe prevelikih količina vodotopivih  đubriva. Ukoliko se đubrenje biljaka vrši isključivo fertirigacijom u određenim vremenskim periodima javlja se  veliki deficit ... Read More »

Kukuruz setva u optimalnom roku – do kraja aprila

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa

Kukuruz setva – kukuruz je naša najvažnija biljna vrsta i ove godine zauzeće najveće poljoprivredne površine. Zemljište se sastoji od mineralnih materija, vode i organske materije. Organsku materiju zemljišta čine humus, koren biljaka i živi organizmi. Živi organizmi su bakterije, gljive, kišne gliste i ostale životinje. Jedna šaka plodne zemlje iz bioaktivnog gornjeg sloja sadrži više živih organizama nego što ... Read More »

Paštrnak u plasteniku, dobra ideja ?

pastrnak

Paštrnak u plasteniku – Korenasto-krtolaste biljke imaju značajnu ulogu u sistemu plodoreda, kod većine proizvo-đača koji se bave plasteničkom proizvodnjom nisu zastu-pljene. Paštrnak na istom mestu može se gajiti nakon 3-4 godine. Za plasteničku proizvodnju dobri predusevi su: boranija, paprika, paradajz, krompir, kupusnjače, dok na otvorenom polju biljke iz porodice leguminoza, vrežaste biljke i krompir. Osnovna obrada zemljišta se izvodi ... Read More »

Vinograd i đubrenje tokom godine

Vinograd i đubrenje NAČINI UTVRĐIVANJA POTREBE ZA ĐUBRENJE VINOVE LOZE I ODREĐIVANJE KOLIČINE ĐUBRIVA – Metode koje se koriste za utvrđivanje potrebe za đubrenje vinove loze mogu se svrstati u dve grupe: biološke metode i analiza zemljišta. Biološke metode utvrđivanja potrebe za đubrenjem temelji se na vizuelnoj oceni nedostatka hranljivih elemenata, hemijskoj analizi biljnog materijala u periodu vegetacije vinove loze, ... Read More »

Vinograd đubrenje i važni elementi za razvoj

Vinograd đubrenje – Na osnovu mnogih analiza utvrđeno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grožđa vinova loza iznese iz zemlje: čistog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne količine hraniva koje treba redovno nadoknađivati, ... Read More »

Đubrenje mladih zasada voća i specifičnosti

Đubrenje mladih zasada – U redovnom đubrenju voćnjaka razlikuje se đubrenje mladih zasada i đubrenje zasada u rodu, kao i melorativno đubrenje (pre podizanja zasada). Redovno đubrenje dugogodišnjih zasada mineralnim đubrivima obavlja se dva ili tri puta godišnje. Đubriva mladih zasada se primenjuju po celoj površini, izuzetno u zasadima retkog sklopa ili gde je reč o pojedinačnim stablima, dodaju se ... Read More »

Đubrenje pred setvu daje snagu semenu

Đubrenje pred setvu – Za postizanje visokog prinosa pšenice potrebno je obezbediti sve neophodne elemente biljne ishrane, pre svega azot, fosfor i kalijum. Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama su veće od nicanja do kraja bokorenja ,znatno manja od kraja bokorenja do početka klasanja, a od početka klasanja do kraja vegetacije potrebe za azotom se povećavaju. Fosfor ubrzava razviće ... Read More »

Osnovno đubenje na jesen

Osnovno đubrenje – Za visoke prinose pšenice koji se mogu postići današnjim visokorodnim sortama i dobrom agrotehnikom, potrebno je osigurati dovoljne količine osnovnih biljnih hraniva i to azota, fosfora, kalijuma. Pšenica se,  uglavnom đubri samo sa mineralnim, (veštačkim) đubrivima. Pri određivanju količine hranljivih materija za đubrenje uzima se u obzir sledeće: -količina hraniva,potrebnih da bi se ostvario prinos od 100 ... Read More »