Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Đubrenje voćnjaka

Tag Archives: Đubrenje voćnjaka

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje ?ubrenje – Stru?na preporuka popravke fizi?ko – hemijskih osobina zemljišta nemogu?a je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehni?ka mera ?ubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi ... Read More »

Đubrenje voćnjaka obezbeđuje visoki prinos

?ubrenje vo?njaka – Osnovni cilj poljoprivredne proizvodnje je postizanje visokih i stabilnih prinosa dobrog kvaliteta. Da bi ovo i ostvarili, poljoprivredni proizvo?a?i moraju primeniti kompletnu agrotehniku. – potpuna obrada zemljišta,- totalna zaštita,- navodnjavanje i puna primena ?ubriva. Da bi biljke dobile kompletnu ishranu neophodno je da poljoprivredni proizvo?a?i imaju podatke o koli?ini pojedinih elemenata u zemljištu. ?ubrenje ima za cilj ... Read More »