Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: đubrenje vinograda

Tag Archives: đubrenje vinograda

Đubrenje vinograda posle sadnje, do plodonošenja

podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje karlovački uzgojni oblik đubrenje vinograda

Đubrenje vinograda posle sadnje. đubrenje u ovoj fazi je neophodno.Ovo se mora učiniti utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno đubrenje ili đubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna đubriva unosićemo u više navrata radi efikasnijeg iskorišćavanja. prve godine – Prvo unošenje obavljamo pre kretanja loze, sledeće unošenje je kad lastari dostignu dužinu ... Read More »

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje ?ubrenje – Stru?na preporuka popravke fizi?ko – hemijskih osobina zemljišta nemogu?a je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehni?ka mera ?ubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi ... Read More »

Jesenje đubrenje vinograda za budući rod

vinograd bolesti rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze crvena bor vinograd đubrenje

Jesenje đubrenje vinograda. Od raspoloživog asortimana, kompleksnih đubriva za ovu svrhu su najpogodnije sledeće formulacije: 7:14:21, 8:16:24 ili 7:20:30 ili 5:20:30. Odnos hraniva u ovim đubrivima odgovara potrebama vinove loze za ?ubrenjem. Primenom 500-700 kg spomenutih kompleks. đubriva po hektaru u zemljište se unosi. 30-50 kg azota (N), 70-140 kg fosfora, (P205), i 110-250 kg kalijuma (K20)  po ha. Tolikim količinama ... Read More »