Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: đubrenje vinograda

Tag Archives: đubrenje vinograda

Đubrenje vinograda posle sadnje, do plodonošenja

?ubrenje vinograda posle sadnje. ?ubrenje u ovoj fazi je neophodno.Ovo se mora u?initi utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno ?ubrenje ili ?ubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna ?ubriva unosi?emo u više navrata radi efikasnijeg iskoriš?avanja. prve godine – Prvo unošenje obavljamo pre kretanja loze,slede?e unošenje je kad lastari dostignu dužinu ... Read More »

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje ?ubrenje – Stru?na preporuka popravke fizi?ko – hemijskih osobina zemljišta nemogu?a je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehni?ka mera ?ubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi ... Read More »

Jesenje đubrenje vinograda za budući rod

Jesenje ?ubrenje vinograda. Od raspoloživog asortimana, kompleksnih ?ubriva za ovu svrhu su najpogodnije slede?e formulacije: 7:14:21, 8:16:24 ili 7:20:30 ili 5:20:30. Odnos hraniva u ovim ?ubrivima odgovara potrebama vinove loze za ?ubrenjem. Primenom 500-700 kg spomenutih kompleks. ?ubriva po hektaru u zemljište se unosi. 30-50 kg azota (N), 70-140 kg fosfora, (P205), i 110-250 kg kalijuma (K20)  po ha. Tolikim ... Read More »