Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ĐUBRENJE travnjaka

Tag Archives: ĐUBRENJE travnjaka

ĐUBRENJE travnjaka tokom cele godine

?UBRENJE travnjaka – Mineralna ?ubriva se primenjuju na prirodnim travnjacima u razli?ito vreme vegetacionog perioda. Vreme primene ?ubriva zavisi od statusa travnjaka, floristi?kog sastava, ekoloških uslova, na?ina njegovog iskoriš?avanja kao i od vrste ?ubriva.Sam tip zemljišta i njegova adsorptivna sposobnost u velikoj meri diktiraju kada i kako ?e se unositi ?ubrivo. U principu, lako rastvorljiva ?ubriva se unose predsetveno i ... Read More »