Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Duboko

Tag Archives: Duboko

Obrada bez dubokog oranja zemljišta

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla

Obrada bez dubokog oranja – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, ve?ina ratara ne?e mo?i blagovremeno i kvalitetno da obavi klasi?nu obradu oranica, ve? ?e  biti prinu?eni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje na?ini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno na?i najbolje ... Read More »