Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dubina setve

Tag Archives: dubina setve

Sejalica podešavanje za siguran rod pšenice

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema

Sejalica podešavanje – Sopstveni rezultati i rezultati drugih istraživa?a ukazuju na neophodnost prilago?avanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli. Visoka preciznost u radu, kao i mogu?nost prilago?avanja pneumatske sejalice za specifi?ne uslove pojedina?ne parceledaje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko – tehni?kog kvaliteta. Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od doma?instva ... Read More »

Setva kukuruza, preporuke stručnjaka za setvu

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana

Setva kukuruza – Pre svega, ratari moraju biti svesni činjenice da u biljnoj proizvodnji nema recepata. Ne postoji propisana tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a proizvođač mora da zna koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na gajene biljke. Kakvo nam je stanje vlage u zemljištu, kakav ... Read More »

Sudanska trava je odličan izbor za stočare

Sudanska trava je vredna krmna biljka, odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban zna?aj ima u ishrani svih preživara i konja, koristi se za, napasanje, ishranu u zelenom stanju, za spremanje senaže i silaže. Sudansku travu treba gajiti u plodoredu. Seje se naj?eš?e posle strnih žita i ?ubrenih okopavina, monokulturu treba izbegavati jer iscrpljuje zemljište pa je ... Read More »