Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dubina setve

Tag Archives: dubina setve

Sejalica podešavanje za siguran rod pšenice

azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom

Sejalica podešavanje – Sopstveni rezultati i rezultati drugih istraživača ukazuju na neophodnost prilagođavanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli. Visoka preciznost u radu, kao i mogućnost prilagođavanja pneumatske sejalice za specifične uslove pojedinačne parceledaje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko – tehničkog kvaliteta. Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od domaćinstva ... Read More »

Setva kukuruza, preporuke stručnjaka za setvu

silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Setva kukuruza – Pre svega, ratari moraju biti svesni činjenice da u biljnoj proizvodnji nema recepata. Ne postoji propisana tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a proizvođač mora da zna koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na gajene biljke. Kakvo nam je stanje vlage u zemljištu, kakav ... Read More »

Sudanska trava je odličan izbor za stočare

sudanska trava

Sudanska trava je vredna krmna biljka, odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban značaj ima u ishrani svih preživara i konja, koristi se za, napasanje, ishranu u zelenom stanju, za spremanje senaže i silaže. Sudansku travu treba gajiti u plodoredu. Seje se najčešće posle strnih žita i đubrenih okopavina, monokulturu treba izbegavati jer iscrpljuje zemljište pa je ... Read More »

Šećerna repa, setva, zahtevi biljaka

siva pegavost šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

Šećerna repa, setva – Zahtevi šećerne repe prema zemljištu  Šećerna repa najveći deo prinosa formira u samom zemljištu. Ona je veliki potrošač vode i transformiše veliku količinu kinetičke energije Sunca u energiju organske materije. U prinosu šećerne repe 75% je voda. Da bi se obezbedilo nesmetano debljanje korena, da bi se obezbedile velike količine vode zemljištu se mora posvetiti maksimalna ... Read More »