Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dsanja bugarski

Tag Archives: dsanja bugarski

Dan proizvođača mleka – 14. 02 2017. u Novom Sadu

mleko ishrana krava

DAN PROIZVO?A?A MLEKA – 14.02.2017 godine u Novom Sadu, na adresi: Trg Dositeja Obradovi?a broj: 8 POLJOPRIVREDNI   FAKULTET sa po?etkom u 13 ?asova. Godišnju Skupštinu ?e obeležiti prisustvo velikog broja proizvo?a?a mleka iz svih krajeva zemlje, velikih, malih i srednjih doma?instava – bez obzira na koli?inu proizvodnje, kao i veliki broj farmera, proizvo?a?a i ?lanova drugih udruženja, asocijacija, organizacija i ostalih zainteresovanih. ... Read More »