Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: drift

Tag Archives: drift

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

fitotoksičnost pesticid herbicidi

Herbicidi mogu ispoljiti fitotoksi?no dejstvo na gajenim biljkama na kojima imaju dozvolu za primenu, kao i nenamernom primenom u drugim osetljivim gajenim biljkama, uglavnom kao posledica grešaka u primeni i/ili nepovoljnih faktora spoljne sredine. U cilju boljeg upoznavanja fitotoksi?nosti herbicida kao redovne pojave u praksi, ukaza?emo na naj?eš?e uzroke i uslove pod kojima se javlja, dijagnostiku, mere predostrožnosti i najnovija ... Read More »

Anti drift dizne pomažu ratarima da smanje rasipanje

fitotoksičnost pesticid herbicidi

Anti drift dizne– -obratite pažnju kada do?e vreme za korištenje sredstava zaštite!! Veoma je ?est slu?aj da koli?ina upotrebljenih pesticida nije adekvatna ostvarenim rezultatima. Utrošak hemijskih sredstava je ?esto PREVELIK. Kvalitet nekog primenjenog pesticida zavisi od mnogo faktora: od aktivne materije, faze razvoja useva, korova ili insekta, od agroekoloških uslova, od vremenski prilika u vreme primene pesticida. Zavisnost kvaliteta aplikacije pesticida ... Read More »