Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dopunskom fermentacijom

Tag Archives: dopunskom fermentacijom

Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

medovina bistrenje

Sumporvodonik – Miris na sumporvodonik (H₂S). Ova mana se obično javlja u novim vinima mada je možemo ponekad sresti i u starim. Vina sa ovakvom manom imaju neprijatan miris na pokvarena jaja koji se javlja usled prisustva sumporvodonika. U nekim slučajevima neprijatni miris u vinu potiče i od merkaptana, isparljivih sumpornih jedinjenja u vinu. Veoma slab, skoro neprimetan miris ove ... Read More »