Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dopunskom fermentacijom

Tag Archives: dopunskom fermentacijom

Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

sumporvodonik medovina bistrenje vina alkohol plesnivi miris destilisati vino

Sumporvodonik – Miris na sumporvodonik (H2S). Ova mana se obično javlja u novim vinima mada je možemo ponekad sresti i u starim. Vina sa ovakvom manom imaju neprijatan miris na pokvarena jaja koji se javlja usled prisustva sumporvodonika. U nekim slučajevima neprijatni miris u vinu potiče i od merkaptana, isparljivih sumpornih jedinjenja u vinu. Veoma slab, skoro neprimetan miris ove vrste ... Read More »