Monday, 16 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dopunskom fermentacijom

Tag Archives: dopunskom fermentacijom

Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol

Sumporvodonik – Miris na sumporvodonik (H?S). Ova mana se obi?no javlja u novim vinima mada je možemo ponekad sresti i u starim. Vina sa ovakvom manom imaju neprijatan miris na pokvarena jaja koji se javlja usled prisustva sumporvodonika. U nekim slu?ajevima neprijatni miris u vinu poti?e i od merkaptana, isparljivih sumpornih jedinjenja u vinu. Veoma slab, skoro neprimetan miris ove ... Read More »