Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: domaćinstvo

Tag Archives: domaćinstvo

Prodaja proizvoda sa kućnog praga rešava probleme ?

meso prodaja proizvoda

Prodaja proizvoda sa kućnog praga – od 1. januara 2018. godine omogućiće se malim proizvođačima da prodaju svoje proizvode direktno potrošačima sa kućnog praga. Novi Pravilnik je dao bliže uslove koje fizičko lice mora ispuniti u prometu svojih proizvoda sa gazdinstva. PRAVILNIK o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se ... Read More »