Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: domaće stoke

Tag Archives: domaće stoke

Travne smeše za dobru hranu domaće stoke

ekološke kuće travne smeše

 Travne smeše za proleće. Vreme je setve.  Prošla godina je stočarima uskratila hranu za stoku jer je suša skoro uništila useve. Pravilno izbalansiranim odnosom trava i leguminoza u smeši životinjama se obezbeđuje kvalitetan obrok i sa aspekta energetskih i proteinskih potreba. Poseban značaj kada je u pitanju kvalitet biljne mase na travnjacima imaju leguminozne biljke. Visokim sadržajem proteina, minerala i karotina ... Read More »