Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: domaće stoke

Tag Archives: domaće stoke

Travne smeše za dobru hranu domaće stoke

 Travne smeše za prole?e. Vreme je setve.  Prošla godina je sto?arima uskratila hranu za stoku jer je suša skoro uništila useve. Pravilno izbalansiranim odnosom trava i leguminoza u smeši životinjama se obezbe?uje kvalitetan obrok i sa aspekta energetskih i proteinskih potreba. Poseban zna?aj kada je u pitanju kvalitet biljne mase na travnjacima imaju leguminozne biljke. Visokim sadržajem proteina, minerala i ... Read More »