Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dobar prinos

Tag Archives: dobar prinos

Obrada zemljišta određuje dobar prinos

obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Obrada zemljišta – Zemljište je važan vegetacioni činilac i ima presudnu ulogu u razvoju kulturne biljke, naravno u sadejstvu i skladu sa ostalim klimatskim vegetacionim činiocima: svetlost, toplota, vlaga, vazduh. Pravovremena osnovna obrada zemljišta i pravilna primena organskih i mineralnih đubriva su veoma važni činioci koji utiču na visinu i kvalitet prinosa gajenih biljaka. Jesenje obrađivanje oranice je osnovno i ... Read More »

Crna ribizla, uslovi gajenja i dobar prinos

crna ribizla

Crna ribizla ima širok areal uspevanja i posebne zahteve u pogledu klimatskih i zemljišnih uslova. Položaj. Ribizla uspeva i dobre prinose daje na 300 do 800 m nadmorske visine a kada je u pitanju nadmorska visina iznad 1000 m bolji su južni sa prelazima ka isto?nim i zapadnim položajima zato što je na njima veca vlažnost vazduha i zemljišta. Zemljište. ... Read More »

Sumpor nužan za dobar prinos kultura

setva optimalnipšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan setva pšenice

Sumpor nužan – sumpor  spada u red makro hranljivih konstitucionalni elemenata. Biljkama je pristupačan isključivo (jedino) u sulfatnoj formi. Uloga sumpora u biljkama je višeznačna: ulazi u sastav aminokiselina i proteina, enzima, održava ravnotežu aniona i kationa, ulazi u sastav razli?itih staničnih faktora, ima važnu rolu (ulogu) u većini biohemijskih procesa. Sumpor nužan za dobar prinos kultura Sumpor je potreban ... Read More »