Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dobar dan domaćine

Tag Archives: dobar dan domaćine

Savetovanje „Dobar dan domaćine“ – Novi Sad

dan polja n-min setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fosfor manjak savetovanje dobar trips pšenice rđa pšenice klijanje pšenice

Savetovanje Dobar dan domaćine  – Naučno-stručno savetovanje „Dobar dan domaćine” održaće se 17. i 18. januara na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu – Departmanu za ratarstvo i povrtarstvo Naučni skup „Dobar dan domaćine” sve više prerasta u instituciju. Kao argument za tu tvrdnju, prof. dr Dragana Latković navela je da ga organizaciono podržava više od 20 opština iz Srbije, Savetodavna poljoprivredna ... Read More »

Dobar dan domaćine – 858 miliona dinara poljoprivredi

dobar dan domaćine

” Dobar dan doma?ine” u Novom Sadu. Prvi dan savetovanja je ukazao na stanje u našoj poljoiprivredi, najavama ulaganja AP Vojvodine i savetima stru?njaka za uzgoj pšenice. Uvaženi profesor dr Dragan Glamo?i? je ukazao da ?e se vrlo brzo doneti odluka o na?inu trošenju Agrarnog budžeta. Isplata subvencija kre?e do kraja januara, druga tranša do kraja februara i tre?a do ... Read More »