Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje

Tag Archives: Djubrenje

Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Djubrenje travnjaka – Upotrebom azotnih hraniva neznatno se ubrzava klasanje vlatastih trava, zbog čega se morfološka struktura vrlo malo menja, pogotovu kada je u pitanju zastupljenost lišća u ukupnom prinosu. đubrenje azotom smanjuje sadržaj suve materije uz povećanje sadržaja sirovih proteina, naime pod uticajem povećanih doza azota brže se povećava sadržaj sirovih proteina po jedinici površine, nego suve materije. Povećanje ... Read More »

Norma djubrenja, koliko je potrebno biljkama?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Norma djubrenja- Upotreba đubriva u biljnoj proizvodnji je važna i nezaobilazna mera. Međutim, u našoj zemlji većina proizvođača đubrenje obavlja napamet, proizvoljno, na osnovu iskustva ili navika. Da bi ova mera bila korisna, kako sa aspekta ekonomičnosti same proizvodnje, postizanja visokih i kvalitetnih prinosa, tako i sa aspekta zaštite ekosistema, mora se obavljati na pravi način.    Određivanje potrebnih količina ... Read More »

Djubrenje – brojni mitovi i zablude ga prate

kukuruz afla djubrenje kukuruz nedostatak

Djubrenje – Brojni su mitovi i zablude u biljnoj proizvodnji, zbog kojih proizvođači često muku muče. Neke zablude imaju neznatne posljedice, dok druge mogu nanijeti veliku štetu i biti “skupe” za proizvođača. Iz tog se razloga se pojavila potreba za objašnjenjem nekih mitova i zabluda u biljnoj proizvodnji: Ako je prošla godina bila rodna i u narednoj treba primijeniti istu ... Read More »