Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje

Tag Archives: Djubrenje

Norma djubrenja, koliko je potrebno biljkama?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja

Norma djubrenja – Upotreba đubriva u biljnoj proizvodnji je važna i nezaobilazna mera. Međutim, u našoj zemlji većina proizvođača đubrenje obavlja napamet, proizvoljno, na osnovu iskustva ili navika. Da bi ova mera bila korisna, kako sa aspekta ekonomičnosti same proizvodnje, postizanja visokih i kvalitetnih prinosa, tako i sa aspekta zaštite ekosistema, mora se obavljati na pravi način.    Određivanje potrebnih količina ... Read More »

Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci kosidba

Djubrenje travnjaka – Upotrebom azotnih hraniva neznatno se ubrzava klasanje vlatastih trava, zbog ?ega se morfološka struktura vrlo malo menja, pogotovu kada je u pitanju zastupljenost liš?a u ukupnom prinosu. ?ubrenje azotom smanjuje sadržaj suve materije uz pove?anje sadržaja sirovih proteina, naime pod uticajem pove?anih doza azota brže se pove?ava sadržaj sirovih proteina po jedinici površine, nego suve materije. Pove?anje ... Read More »

Djubrenje – brojni mitovi i zablude ga prate

kukuruz afla djubrenje fosfor u zemljištu

Djubrenje – Brojni su mitovi i zablude u biljnoj proizvodnji, zbog kojih proizvođači često muku muče. Neke zablude imaju neznatne posljedice, dok druge mogu nanijeti veliku štetu i biti “skupe” za proizvođača. Iz tog se razloga se pojavila potreba za objašnjenjem nekih mitova i zabluda u biljnoj proizvodnji: Ako je prošla godina bila rodna i u narednoj treba primijeniti istu ... Read More »