Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje voćaka

Tag Archives: Djubrenje voćaka

Djubrenje voćaka je nužan uslov za obilan kvalitetan rod

autohtone sorte jabuka klupske boj jabuka izvoza jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka izvoz djubrenje voćaka profifruit pravo mesto

Djubrenje voćaka – Na održavanje i redovno plodonošenje voćnih zasada veliki uticaj ima djubrenje i obrada zemljišta. DJubrenje  voćaka se direktno odražava pored plodnosti i na strukturu zemljišta. Reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost voćaka prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a ujedno doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Osnovno djubrenje voćaka ima za cilj da ... Read More »

Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

čađava pegavost lista voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori sadnja voćnjaka obrada zemljišta

?ubrenje vo?aka – Po završetku vegetacije, nakon opadanja liš?a, liš?e treba pokupiti i izbaciti iz vo?njaka jer je ono nosilac mnogih bolesti i šteto?ina. Na redovno plodono- šenje i kvalitet vo?a bitno uti?e jesenja obrada i ?ubrenje zasada. Jesenja obrada podrazumeva oranje na manjoj dubini, oko 15 – 18cm, jer bi obrada na ve?oj dubini mogla da dovede do ošte?enja korenovog ... Read More »