Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje voćaka

Tag Archives: Djubrenje voćaka

Djubrenje voćaka je nužan uslov za obilan kvalitetan rod

autohtone sorte jabuka boja

Djubrenje voćaka – Na održavanje i redovno plodonošenje voćnih zasada veliki uticaj ima djubrenje i obrada zemljišta. DJubrenje  voćaka se direktno odražava pored plodnosti i na strukturu zemljišta. Reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost voćaka prema niskim tempera – turama, bolestima i štetočinama, a ujedno doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Osnovno djubrenje voćaka ima ... Read More »

Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

voćnjak - voćnjaci biostimulatori

Đubrenje voćaka – Po završetku vegetacije, nakon opadanja lišća, lišće treba pokupiti i izbaciti iz voćnjaka jer je ono nosilac mnogih bolesti i štetočina. Na redovno plodono- šenje i kvalitet voća bitno utiče jesenja obrada i đubrenje zasada. Jesenja obrada podrazumeva oranje na manjoj dubini, oko 15 – 18cm, jer bi obrada na većoj dubini mogla da dovede do oštećenja korenovog ... Read More »