Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje voćaka uslov

Tag Archives: Djubrenje voćaka uslov

Djubrenje voćaka je nužan uslov za obilan kvalitetan rod

autohtone sorte jabuka boja

Djubrenje voćaka – Na održavanje i redovno plodonošenje voćnih zasada veliki uticaj ima djubrenje i obrada zemljišta. DJubrenje  voćaka se direktno odražava pored plodnosti i na strukturu zemljišta. Reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost voćaka prema niskim tempera – turama, bolestima i štetočinama, a ujedno doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Osnovno djubrenje voćaka ima ... Read More »