Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje voćaka uslov

Tag Archives: Djubrenje voćaka uslov

Djubrenje voćaka je nužan uslov za obilan kvalitetan rod

maline jabuke uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja

Djubrenje vo?aka – Na održavanje i redovno plodonošenje vo?nih zasada veliki uticaj ima djubrenje i obrada zemljišta. DJubrenje  vo?aka se direktno odražava pored plodnosti i na strukturu zemljišta. Reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, poja?ava otpornost vo?aka prema niskim tempera – turama, bolestima i šteto?inama, a ujedno doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Osnovno djubrenje vo?aka ima ... Read More »