Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: djubrenje u proleće

Tag Archives: djubrenje u proleće

Djubrenje vinove loze – neophodni elementi

vinograd cikade

Djubrenje vinove loze predstavlja osnovnu agrotehni?ku (ampelotehni?ku ) meru, koja ima za cilj pove?anje prinosa i poboljšanje kvaliteta grož?a pružanjem mineralne ishrane vinove loze. Popravljaju se osobine zemljišta, a uti?e i na pripremljenost vinove loze da izdrže niske tempe – rature, kao i ve?u otpornost na sušu, bolesti i šteto?ine. Vinova loza je višegodišnja i ve?inom razvijena biljka, koje za ... Read More »

Djubrenje vinograda – mladi vinograd posle sadnje

vinograd

Djubrenje vinograda posle sadnje do stupanja u fazu redovnog plodonošenja. Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje u ovoj fazi je neophodno. Ovo se mora u?initi utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno djubrenje ili djubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna ?ubriva unosi?emo u više navrata radi efikasnijeg iskoriš?avanja. Prvo unošenje obavljamo ... Read More »