Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje travnjaka

Tag Archives: Djubrenje travnjaka

Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci kosidba

Djubrenje travnjaka – Upotrebom azotnih hraniva neznatno se ubrzava klasanje vlatastih trava, zbog ?ega se morfološka struktura vrlo malo menja, pogotovu kada je u pitanju zastupljenost liš?a u ukupnom prinosu. ?ubrenje azotom smanjuje sadržaj suve materije uz pove?anje sadržaja sirovih proteina, naime pod uticajem pove?anih doza azota brže se pove?ava sadržaj sirovih proteina po jedinici površine, nego suve materije. Pove?anje ... Read More »