Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje travnjaka – NPK djubriva

Tag Archives: Djubrenje travnjaka – NPK djubriva

Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Djubrenje travnjaka – Upotrebom azotnih hraniva neznatno se ubrzava klasanje vlatastih trava, zbog čega se morfološka struktura vrlo malo menja, pogotovu kada je u pitanju zastupljenost lišća u ukupnom prinosu. đubrenje azotom smanjuje sadržaj suve materije uz povećanje sadržaja sirovih proteina, naime pod uticajem povećanih doza azota brže se povećava sadržaj sirovih proteina po jedinici površine, nego suve materije. Povećanje ... Read More »