Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: djubrenje tokom godine

Tag Archives: djubrenje tokom godine

Djubrenje vinove loze – neophodni elementi

vinograd cikade bor

Djubrenje vinove loze predstavlja osnovnu agrotehni?ku (ampelotehni?ku ) meru, koja ima za cilj pove?anje prinosa i poboljšanje kvaliteta grož?a pružanjem mineralne ishrane vinove loze. Popravljaju se osobine zemljišta, a uti?e i na pripremljenost vinove loze da izdrže niske tempe – rature, kao i ve?u otpornost na sušu, bolesti i šteto?ine. Vinova loza je višegodišnja i ve?inom razvijena biljka, koje za ... Read More »