Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: djubrenje tokom godine

Tag Archives: djubrenje tokom godine

Djubrenje vinove loze – neophodni elementi

vinograd cikade bor djubrenje vinove loze

Djubrenje vinove loze predstavlja osnovnu agrotehničku (ampelotehničku ) meru, koja ima za cilj povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta grožđa pružanjem mineralne ishrane vinove loze. Popravljaju se osobine zemljišta, a utiče i na pripremljenost vinove loze da izdrže niske temperature, kao i veću otpornost na sušu, bolesti i štetoćine. Vinova loza je višegodišnja i većinom razvijena biljka, koje za rastenje i ... Read More »