Monday, 16 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje

Tag Archives: Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje

Djubrenje vinograda – mladi vinograd posle sadnje

vinograd morava crna pegavost

Djubrenje vinograda posle sadnje do stupanja u fazu redovnog plodonošenja. Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje u ovoj fazi je neophodno. Ovo se mora u?initi utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno djubrenje ili djubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna ?ubriva unosi?emo u više navrata radi efikasnijeg iskoriš?avanja. Prvo unošenje obavljamo ... Read More »