Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: djubrenje loze

Tag Archives: djubrenje loze

Djubrenje vinove loze – neophodni elementi

vinograd cikade bor djubrenje vinove loze

Djubrenje vinove loze predstavlja osnovnu agrotehničku (ampelotehničku ) meru, koja ima za cilj povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta grožđa pružanjem mineralne ishrane vinove loze. Popravljaju se osobine zemljišta, a utiče i na pripremljenost vinove loze da izdrže niske temperature, kao i veću otpornost na sušu, bolesti i štetoćine. Vinova loza je višegodišnja i većinom razvijena biljka, koje za rastenje i ... Read More »

Djubrenje vinograda – mladi vinograd posle sadnje

vinograd morava crna pegavost

Djubrenje vinograda posle sadnje do stupanja u fazu redovnog plodonošenja. Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje u ovoj fazi je neophodno. Ovo se mora u?initi utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno djubrenje ili djubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna ?ubriva unosi?emo u više navrata radi efikasnijeg iskoriš?avanja. Prvo unošenje obavljamo ... Read More »