Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dizni

Tag Archives: dizni

Pesticidi, pravilni odabir rasprskivača – dizni

pesticid herbicidi

Pesticidi – Pravilna primena pesticida ne može da se zamisli bez dobrih rasprskiva?a ili dizni. Ispravan odabir vrste i veli?ine rasprskiva?a je jedan od najvažnijih segmenata podešavanja prskalice za primenu pesticida. Rasprskiva? odre?uje: koli?inu raspršenog materijala primenjenog naodre?enu oblast, uniformnost nanetog preparata, pokrivenost koja se dobija na isprskanim površinama, i veli?inu drifta (odnošenje kapi vetrom). Da bi se smanjio drift, ... Read More »