Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Divlji sirak

Tag Archives: Divlji sirak

DIVLJI SIRAK šteti svim biljnim kulturama

divlji sirak

DIVLJI SIRAK šteti – Jedna od najčešćih i najopasnijih korovskih biljaka u okopavinama, voćnjacima i vinogradima a često se sreće i na travnjacima, ruderalnom zemljištu, parlozima. Odgovaraju joj  topla, suva, peskovita zemljišta. Ovo je višegodišnja uskolisna korovska biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko, 100-150 cm visine, sa kraćim dlakama na kolencu. Listovi su ... Read More »

Divlji sirak u kukuruzu nanosi velike štete

kukuruz setva vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja divlji sirak koncentrati njihov sastav izbor hibrida

Divlji sirak u kukuruzu. U poslednjih nekoliko godina zbog često neuspešnog tretmana herbicidima, počelo je da se sumnja u efikasnost herbicida namenjenih suzbijanju divljeg sirka u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških  ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza. Ovaj „novi“ divlji ... Read More »

Korovi klijavost i broj semenki za 1 biljku

korovi u pšenici

Korovi dugi niz godina zadržavaju svojstvo klijanja. Očuvanje klijavosti semena korovskih biljaka u zemljištu. Seme korovskih biljaka se raznosi na razne načine (vetrom, vodom, životinjama, mehanizacijom, preko semena za setvu i sl.) i dospeva u razne slojeve zemljišta. Pošto sva količina semena ne klija odjednom, biološki je otporno na gubitak klijavosti i svoju klijavost može očuvati dugi niz godina. Trajanje vitalnosti ... Read More »

Strnjšte posle žetve i količina korova po metru kvadratnom

Strnjšte posle žetve – ZAKOROVLJENOST STRNJIŠTA PŠENICE U ZAVISNOSTI OD PREDUSEVA, VISINE KOŠENJA I OBRADE STRNJIŠTA U USLOVIMA VISOKE TEMPERATURE I SUŠE U 2015. GODINI .  autor: Stojan Jevremovi?, Msc. Pšenica je biljna vrsta koja ima ogroman zna?aj u ishrani ljudi, ali i veliki agrotehni?ki zna?aj, jer kao usev gustog sklopa uti?e na smanjenje brojnosti korova. Da bi se agrotehni?ki zna?aj pšenice ispoljio ... Read More »

Divlji sirak konkurencija kukuruzu na njivi

divlji sirak konkurencija kukuruz afla djubrenje fosfor u zemljištu

 Divlji sirak konkurencija – Sorghum halepense u narodu poznat i kao koštan, metla, kukuruzar je višegodišnja korovska biljka visine oko jednog  metra, nekada može dostići visinu i do tri metra. Ova korovska vrsta doneta je iz Male Azije i naturalizovana na području Srbije. Kosmopolit je, pripada životnoj formi geofita, familji Poaceae. Termofilana je vrsta, raste na toplim i suvim mestima, ... Read More »

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitom

ambrozija korovi su

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitom. Veliki problem u proizvodnji voća, povrća i ratarskih kultura predstavljaju korovi. Gotovo da nema njive koja nema divljeg sirka, palamide, ambrozije i zubače. Divlji sirak (Sorghum halpense). Korov koji se razmnožava i semenom i vegetativnim putem (rizomom). Jedna biljka može doneti na stotine semena koje zadržava klijavost godinama. Danas na tržištu postoje ... Read More »