Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Divlji sirak

Tag Archives: Divlji sirak

Divlji sirak otporan na brojne herbicide ?

ipard iskustva kukuruz manjak integralna

U poslednjih nekoliko godina zbog ?esto neuspešnog tretmana herbicidima, po?elo je da se sumnja u efikasnost herbicida koji se primenjuju u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza. Ovaj „novi“ divlji sirak ne reaguje ni na ... Read More »

Divlji sirak u kukuruzu nanosi velike štete

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja

  Divlji sirak u kukuruzu. U poslednjih nekoliko godina zbog ?esto neuspešnog tretmana herbicidima, po?elo je da se sumnja u efikasnost herbicida namenjenih suzbijanju divljeg sirka u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških  ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza. Ovaj „novi“ ... Read More »

Korovi, klijavost i broj semenki za 1 biljku

korovi

Korovi dugi niz godina zadržavaju svojstvo klijanja. O?uvanje klijavosti semena korovskih biljaka u zemljištu. Seme korovskih biljaka se raznosi na razne na?ine (vetrom, vodom, ?ivotinjama, mehanizacijom, preko semena za setvu i sl.) i dospeva u razne slojeve zemljišta. Pošto sva koli?ina semena ne klija odjednom, biološki je otporno na gubitak klijavosti i svoju klijavost mo?e o?uvati dugi niz godina. Trajanje ... Read More »

Strnjšte posle žetve i količina korova po metru kvadratnom

Strnjšte posle žetve – ZAKOROVLJENOST STRNJIŠTA PŠENICE U ZAVISNOSTI OD PREDUSEVA, VISINE KOŠENJA I OBRADE STRNJIŠTA U USLOVIMA VISOKE TEMPERATURE I SUŠE U 2015. GODINI .  autor: Stojan Jevremovi?, Msc. Pšenica je biljna vrsta koja ima ogroman zna?aj u ishrani ljudi, ali i veliki agrotehni?ki zna?aj, jer kao usev gustog sklopa uti?e na smanjenje brojnosti korova. Da bi se agrotehni?ki zna?aj pšenice ispoljio ... Read More »

Divlji sirak konkurencija kukuruzu na njivi

 Divlji sirak – Sorghum halepense u narodu poznat i kao koštan, metla, kukuruzar je višegodišnja korovska biljka visine oko jednog  metra, nekada može dosti?i visinu i do tri metra. Ova korovska vrsta doneta je iz Male Azije i naturalizovana na podru?ju Srbije. Kosmopolit je, pripada životnoj formi geofita, familji Poaceae. Termofilana je vrsta, raste na toplim i suvim mestima, na ... Read More »

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitom

Korovi  – oprezno sa zaštitom. Veliki problem u proizvodnji vo?a, povr?a i ratarskih kultura predstavljaju korovi. Gotovo da nema njive koja nema divljeg sirka, palamide, ambrozije i zuba?e. Divlji sirak (Sorghum halpense). Korov koji se razmnožava i semenom i vegetativnim putem (rizomom). Jedna biljka može doneti na stotine semena koje zadržava klijavost godinama. Danas na tržištu postoje kvalitetni herbicidi za ... Read More »

DIVLJI SIRAK šteti svim biljnim kulturama

DIVLJI SIRAK šteti – Jedna od naj?eš?ih i najopasnijih korovskih biljaka u okopavinama, vo?njacima i vinogradima a ?esto se sre?e i na travnjacima, ruderalnom zemljištu, parlozima. Odgovaraju joj  topla, suva, peskovita zemljišta. Ovo je višegodišnja uskolisna korovska biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko, 100-150 cm visine, sa kra?im dlakama na kolencu. Listovi su ... Read More »