Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Divlji sirak velike štete

Tag Archives: Divlji sirak velike štete

Divlji sirak u kukuruzu nanosi velike štete

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

  Divlji sirak u kukuruzu. U poslednjih nekoliko godina zbog ?esto neuspešnog tretmana herbicidima, po?elo je da se sumnja u efikasnost herbicida namenjenih suzbijanju divljeg sirka u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških  ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza. Ovaj „novi“ ... Read More »

DIVLJI SIRAK šteti svim biljnim kulturama

DIVLJI SIRAK šteti – Jedna od naj?eš?ih i najopasnijih korovskih biljaka u okopavinama, vo?njacima i vinogradima a ?esto se sre?e i na travnjacima, ruderalnom zemljištu, parlozima. Odgovaraju joj  topla, suva, peskovita zemljišta. Ovo je višegodišnja uskolisna korovska biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko, 100-150 cm visine, sa kra?im dlakama na kolencu. Listovi su ... Read More »