Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Divlji sirak u kukuruzu – herbicid

Tag Archives: Divlji sirak u kukuruzu – herbicid

Divlji sirak u kukuruzu – herbicidi ne deluju?

Divlji sirak u kukuruzu – U poslednjih nekoliko godina zbog ?esto neuspešnog tretmana herbicidima, po?elo je da se sumnja u efikasnost herbicida namenjenih suzbijanju divljeg sirka u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza.  Ovaj „novi“ ... Read More »