Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Divlji sirak herbicidi

Tag Archives: Divlji sirak herbicidi

Divlji sirak otporan na brojne herbicide ?

herbicidi skupo divlji sirak korovi u njivi korovi pobeđuju

Divlji sirak otporan – U poslednjih nekoliko godina zbog često neuspešnog tretmana herbicidima, počelo je da se sumnja u efikasnost herbicida koji se primenjuju u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza. Ovaj „novi“ divlji sirak ne ... Read More »

DIVLJI SIRAK šteti svim biljnim kulturama

divlji sirak krmni sirak stočni sirak

DIVLJI SIRAK šteti – Jedna od najčešćih i najopasnijih korovskih biljaka u okopavinama, voćnjacima i vinogradima a često se sreće i na travnjacima, ruderalnom zemljištu, parlozima. Odgovaraju joj  topla, suva, peskovita zemljišta. Ovo je višegodišnja uskolisna korovska biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko, 100-150 cm visine, sa kraćim dlakama na kolencu. Listovi su ... Read More »