Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Divlji sirak herbicidi

Tag Archives: Divlji sirak herbicidi

Divlji sirak otporan na brojne herbicide ?

ipard iskustva kukuruz manjak

U poslednjih nekoliko godina zbog ?esto neuspešnog tretmana herbicidima, po?elo je da se sumnja u efikasnost herbicida koji se primenjuju u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza. Ovaj „novi“ divlji sirak ne reaguje ni na ... Read More »

DIVLJI SIRAK šteti svim biljnim kulturama

DIVLJI SIRAK šteti – Jedna od naj?eš?ih i najopasnijih korovskih biljaka u okopavinama, vo?njacima i vinogradima a ?esto se sre?e i na travnjacima, ruderalnom zemljištu, parlozima. Odgovaraju joj  topla, suva, peskovita zemljišta. Ovo je višegodišnja uskolisna korovska biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko, 100-150 cm visine, sa kra?im dlakama na kolencu. Listovi su ... Read More »

Divlji sirak u kukuruzu – herbicidi ne deluju?

Divlji sirak u kukuruzu – U poslednjih nekoliko godina zbog ?esto neuspešnog tretmana herbicidima, po?elo je da se sumnja u efikasnost herbicida namenjenih suzbijanju divljeg sirka u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza.  Ovaj „novi“ ... Read More »