Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: difuzija

Tag Archives: difuzija

Hidroponija – uzgoj biljaka u vodenom rastvoru

hidroponija

Hidroponija – Savremeni na?in proizvodnje povr?a u plastenicima ve? godinama se više ne obavlja na tlu. Primorani raznim posledicama intenzivne proizvodnje na zemljištu veliki svetski proizvo?a?i su prešli na hidroponijski na?in gajenja povr?a. Prednosti su brojne: eleminisani problemi bolesti iz tla, smanjena upotreba hemijskih sredstava, nema troškova pripreme zemljišta, smanjeno vreme izme?u sadnje dve kulture, zna?ajno ve?i ali i kvalitetniji ... Read More »