Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: didimela

Tag Archives: didimela

Ljubičasta pegavost izdanaka maline

malina ljubičasta sadnja maline aminokiseline

Ljubi?asta pegavost – Ovo je jedna od najzna?ajnijih bolesti maline i kupine kod nas. Najve?i intenzitet ima sredinom maja, a može trajati i do kraja juna. Zaraza liš?a na mladim izdancima maline i kupine zapo?inje na ivici i širi se prema glavnom nervu, pa lezija poprima trouglasti oblik tamnosme?e boje i žu?kaste ivice. Zaraženo liš?e se naj?eš?e prevremeno osuši. Na ... Read More »