Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: DETELINA

Tag Archives: DETELINA

CRVENA detelina daje 20 tona po hektaru

lucerka crvena detelina amonijačni rastvor vilina kosica

CRVENA  DETELINA kao kabasta stočna hrana, crvena detelina se koristi u zelenom-svežem stanju, ili kao konzervisana (seno, senaža, brašno, silaža). Poslednjih godina naročito se ističe prednost crvene deteline, u odnosu na druge leguminoze, u spremanju kvalitetne silaže, s obzirom na znatno slabiju razgradnju proteina kod silirane crvene deteline. To je od naročite važnosti sa aspekta pravilne ishrane preživara  Unapređenje poljoprivredne ... Read More »