Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: DETELINA puna proteina

Tag Archives: DETELINA puna proteina

BELA DETELINA medonosna biljka, puna proteina

gnječilica vilina kosica

Bela detelina je višegodišnja mahunarka, živi 3 – 5 godina. Bela detelina se retko uzgaja kao ?ista kultura, ve? kao komponenta travnja?kih površina (livada i pašnjaka). U našoj zemlji je manje zastupljena, ali u poslednje vreme je prisutna kao komponenta travno – leguminoznih smeša.  Zna?ajna je komponenta u smešama za podizanje kvaliteta sto?ne hrane. Dobra je u zaštiti zemljišta od ... Read More »