Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: destilacija

Tag Archives: destilacija

Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke

tehnologija proizvodnje

Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke – Tehnološki postupak dobijanja rakije od jabuke, obuhvata sledeće operacije: -Pranje plodova, -Usitnjavanje ili muljanje, -Alkoholna fermentacija, vrenje voćnog kljuka, -Destilacija, pečenje prevrelog kljuka, -Odležavanje i finalizacija rakije. Pranje plodova Sve ubrane plodove prvo treba dobro oprati vodom, čime se otklanjaju i štetni mikroorganizmi, bakterije i divlji kvasci, koji mogu imati štetne posledice na vrenje. Muljanje ... Read More »

Vilijamovka – kraljica medju kruškama

kruškina osa cvet vilijamovka -

Vilijamovka – Rakija od kruške u narodu je poznata pod nazivom Kruškova?a. Danas se u svetu a i kod nas sve više traže rakije proizvedene od ?istih sorti, pa je tako i Kruškova?a dobila svoje zavidno mesto na tržištu. Najpoznatije sorte za proizvodnju rakije su: Vilijamovka i Boškova bo?ica Plodovi Boškove bo?ice dostižu svoju punu zrelost sredinom septembra a plodovi ... Read More »

Greške u proizvodnji voćnih rakija, pravila

Greške u proizvodnji vo?nih rakija – Pri proizvodnji rakija, aparat za destilaciju tzv. kazan treba da je zado- voljavaju?eg kvaliteta. On se uglavnom izra?uje od elektroliti?kog bakra. Debljina dna treba da je 6-8 mm- ukoliko je dno tanje može do?i do progorevanja i dobijanja tzv ,,dimljive rakije“. Ono o ?emu treba povesti ra?una, a što u praksi uglavnom i nije ... Read More »