Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: departman za stočarstvo

Tag Archives: departman za stočarstvo

Aflatoksin – besplatna analiza silaže AP Vojvodina

aflatoksin u silaži

Aflatoksin – ove godine uz sušu i smanjene prinose mogu?a je pojava opasnog otrova aflatoksina u silaži. Da bi predupredili mogu?e štete možete izvršiti BESPLATNU analizu silaže. Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda na Departmanu za sto?arstvo organizuje prikupljanje uzoraka silaže kukuruza sa farmi i gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine radi pra?enja sadržaja aflatoksina. Aflatoksin – ... Read More »