Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: DELTA AGRAR investira

Tag Archives: DELTA AGRAR investira

DELTA AGRAR investira i unapređuje svoje poslovanje.

DELTA AGRAR investira i unapre?uje svoje poslovanje. U vo?njaku imanja Podunavlje u ?elarevu pušten je u rad novi pogon sa linijama za pretkalibriranje i pakovanje jabuka. Ova instalacija poslednje generacije unapre?uje ponudu najve?eg zasada u Evropi. Predkalibrator francuskog proizvo?a?a Maf Roda, jednog od najboljih u svetu, omogu?uje precizno sortiranje jabuka i formiranje najrazli?itijih vrsta pakovanja, u rinfuzi, kutijama, drvenim ili ... Read More »