Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: DEKLARISANO SEME

Tag Archives: DEKLARISANO SEME

Deklarisano seme za uspešnu žetvu na leto

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu

Deklarisano seme. Sada smo u periodu setve ozimih strnih žita. Uprkos tome što se za setvu savetuje upotreba deklarisanog i hemijski zašti?enog semena, uvek postoje zemljoradnici koji ?e se zbog loše ekonomske situacije, odlu?iti za setvu merkantilne pšenice. Upravo iz tog razloga, treba ponoviti, da seme merkantilne pšenice, ako se koristi za setvu, obavezno mora biti zašti?eno odgovaraju?im fungicidima protiv ... Read More »

Deklarisano seme garantuje siguran rod

Deklarisano seme – S obzirom da je setva pšenice po?ela podse?amo poljoprivredne proizvo?a?e da je jedan od najzna?ajnih faktora u postizanju željenih prinosa pored agrotehni?kih mera, setva zdravog i kvalitetnog-deklarisanog semena. Setva semena “sa tavana” nosi sa sobom mnogobrojne rizike, jer se semenom prenosi veliki broj fitopa togenih gljiva koje mogu da ugroze klijanje i nicanje semena i prouzrokuju i ... Read More »