Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dekalbn inovativni

Tag Archives: dekalbn inovativni

DEKALB Inovativni centar za rekordne prinose

dekalb

DEKALB Inovativni centar za najviše prinose. Tokom tri dana DEKALB je ugostio poljoprivrednike iz ?itave Srbije, goste iz Hrvatske, BiH, Albanije, Slovenije … i predstavio novosti u na?inu setve, u uzgoju, „pravom“ vremenu berbe kukuruza. Goste je pozdravio Dr Zoran Petrovi?, direktor Monsanto Serbia d.o.o. Ukazao je na sve ve?u zastupljenost DEKALB hibrida u Srbiji i odli?ne rezultate koje oni ... Read More »