Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: DEKALB

Tag Archives: DEKALB

DEKALB Inovativni centar za bolji rod kukuruza

dekalb inovativni centar

DEKALB Inovativni centar – tokom tri dana , od 5 -7. septembra 2017., na imanju kompanije Almex – “Petefi” u Temerinu se održava javni ?as kako najbolje uzgajati kukuruz i posti?i maksimalne prinose.  Poljoprivrednici su mogli da se uvere  na njivi koje su prednosti DEKALB hibridi u uslovima suše. Tokom razvoja biljaka, u slu?aju suše, može se primetiti da hibridi ... Read More »

Dekalb Srbija Inovativni centar, 5-7. septembar 2017.

dekalb srbija

Dekalb Srbija –  na poljima Srbije seje se veliki broj hibrida kukuruza DEKALB. Do?ite da ?ujete savete stru?njaka kako da izaberete pravi hibrid za najbolji prinos. Promena klime je uslovila da se seju hibridi kra?e vegetacije. Inovativni centar DEKALB ?e Vam pomo?i u pravom izboru. Uljana repica je dobro ponela na poljima sa DEKALB semenima. Prinosi su bili od 3.500 ... Read More »

Život na selu – siguran prinos DEKALB

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana

Razvoj naših sela je garant bolje budu?nosti društva. Uspeh koji ostvaruju mladi poljoprivrednici je za pohvalu. Da bi to uspeli potrebno je da primene nove tehnologije,  poseju kvalitetno seme i dobar urod ne?e izostati. Prinosi kukuruza viši od 14 tona po hektaru su rezultat snage semena.   Seme koje Vam pruža sigurnost  prinosa  DEKALB   Read More »

DEKALB Inovativni centar za rekordne prinose

dekalb

DEKALB Inovativni centar za najviše prinose. Tokom tri dana DEKALB je ugostio poljoprivrednike iz ?itave Srbije, goste iz Hrvatske, BiH, Albanije, Slovenije … i predstavio novosti u na?inu setve, u uzgoju, „pravom“ vremenu berbe kukuruza. Goste je pozdravio Dr Zoran Petrovi?, direktor Monsanto Serbia d.o.o. Ukazao je na sve ve?u zastupljenost DEKALB hibrida u Srbiji i odli?ne rezultate koje oni ... Read More »

Uljana repica, setva za veću dobit

Uljana repica – Vreme setve. Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore podru?ja kako bi se primenile odgovaraju?e agrotehni?ke mere u cilju što boljeg iskoriš?avanja potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.  Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slu?aju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i ... Read More »

DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

DEKALB Živi na njivi

DEKALB Inovativni centar – Poljoprivrednici se odlu?uju za setvu onih kultura koje daju najve?e prinose, samim tim i prihod. SM Agrar je na svojim parcelama se odlu?io za DEKALB hibride kukuruza i nije pogrešio. Tokom tri dana se pored Sportskog aerodroma E?ka održava ” DEKALB inovativni centar” gde se predstavljaju Monsanto Serbia, Timac Agro Balkans i BASF – najbolje od ... Read More »