Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Defolijacija

Tag Archives: Defolijacija

Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

mikrobiološka bojadiser sorta defolijacija vinove loze

Defolijacija vinove loze – Uklanjanje listova oko grozdova. U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju povećanja kvaliteta grožđa. Treba je obaviti 20-30 dana pre berbe grožđa. Iz zone lastara u kojoj se razvijaju grozdovi uklanjaju se listovi koji zasenjuju grozdove. Time se značajno poboljšavaju osvetljenost i aeracija grozdova, što doprinosi boljem sazrevanju grozdova, potpunijoj obojenosti pokožice i manjem ... Read More »