Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Defolijacija vinove loze

Tag Archives: Defolijacija vinove loze

Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

mikrobioloska bojadiser sorta

Defolijacija vinove loze – Uklanjanje listova oko grozdova. U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju pove?anja kvaliteta grož?a. Treba je obaviti 20-30 dana pre berbe grož?a. Iz zone lastara u kojoj se razvijaju grozdovi uklanjaju se listovi koji zasenjuju grozdove. Time se zna?ajno poboljšavaju osvetljenost i aeracija grozdova, što doprinosi boljem sazrevanju grozdova, potpunijoj obojenosti pokožice i manjem ... Read More »